Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Akce občanského sdružení

Pietní setkání v Petschkově paláci dne 6. května 2015 k 70. výročí ukončení II. světové války

Vzpomínku a uctění památky všech mučených a umučených v ojedinělé mučírně gestapa v Praze v tzv. Biografu v Petschkově paláci uspořádalo Publicum Commodum ve spolupráci s MČ Praha 1 a Českým svazem bojovníků za svobodu ve středu 6. května 2015 v 11:00 hod..Pietní akt zahájila místopředsedkyně občanského spolku Publicum Commodum a zastupitelka ZHMP JUDr. Jaroslava Janderová. Byl přítomen rovněž další člen o.s. Publicum Commodum Jiří Verner, který zde byl i za školskou komisi MČ Praha 1.


Žáci základních škol v Praze 1 – Základní škola Vodičkova ulice a Základní škola Brána jazyků si připravili krásný program, který v prostorách, kde je stále přítomna energie zla , kterou tam zanechali aktéři nacistické totality i energie bolesti všech mučených i umučených, působil velmi emociálně

Děti z deváté třídy ze Základní školy Vodičkova pod vedením pedagoga Radka Pilce přednesly hudební program, který si pro tuto příležitost nastudovaly.

Pod vedením pedagožky Ivy Kašubové z téže školy si připravily recitaci básně od Oldřicha Mikuláška „Za nový svět" (Isabela Doláková, Hana Švejdová, Anna Hrdličková). Žáci Adam Čepelák a Jan Sejkora přednesli esej „Výsledky II.světové války", kterou sami zpracovali.

Děti ze sedmé třídy Základní školy Brána jazyků pod vedením paní profesorky Evy Wolfové přednesly literární pásmo k dané tématu a na závěr zazpívaly píseň „A copella".

Celý program byl nádherný a z reakce dětí bylo patrno, že je problematika z naší novodobé historie zaujala a byl viditelný i emocionální „šok" z poznání reálného zla, které se odehrálo za nacistické totality, umocněný navíc i místem, kde se pietní akt odehrával.

Děti si po skončení kulturně-historického programu prohlédly celý památník a odnesly si publikaci o květnovém povstání v Praze v roce 1945, na které spolupracoval i spolek Publicum Commodum.

Memento z akce

Nelze nikdy zapomenout na ty, kteří za naši republiku a budoucí demokratickou společnost byli mučeni a zavražděni. Je potřeba mít stále na paměti přítomnost touhy části společenských skupin o návrat totalitního ovládání společnosti.

Zvláštní poděkování patří ředitelům a učitelům ze Základní školy Vodičkova a Brána jazyků za jejich skvělý a osvícený přístup a vedení dětí k poznání historie našich novodobých dějin.

Děkujeme všem, kteří se pietního aktu zúčastnili a za rok se těšíme nashledanou.

J.J.

pietni akt k 70vyroi prazskeho povstani a ukoneni ii svtove valky 9 20150510 1669136104

 FOTO (C)  PETR NAŠIC