Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Akce občanského sdružení

Pietní setkání na památku obětí gestapa v Petschkově paláci

Jako každý rok uspořádal spolek Publicum commodum 3.května 2018 ve spolupráci s MČ Praha 1 a Českým svazem bojovníků za svobodu v tzv. pečkárně pietní akci věnovanou všem obětem, které po vyhlášení stanného práva Reinhardem Heydrichem uvízly v síti gestapa a prošly ojedinělou mučírnou gestapa v Praze tzv. biografem v Petschkově paláci - dnes Památníku obětí nacismu. Stanné soudy, které v „pečkárně“ zasedaly, rozhodovaly o příslušnících domácího odboje ihned, samozřejmě bez jakéhokoliv důkazního řízení.

Tisíce našich lidí poslaly stanné soudy do koncentráků s doložkou „návrat nežádoucí“, stovky jich byly umučených a popravených.

Pietní akt zahájila místopředsedkyně občanského spolku Publicum Commodum a zastupitelka ZHMP JUDr. Jaroslava Janderová. Byl přítomen rovněž starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, zastupitel Ing. Tomáš Heres a další. Za Svaz bojovníků za svobodu se zúčastnil pan plk. Emil Kulfánek.

Pietní akce byla důstojná a velmi emotivní. Program jako vždy připravily děti se svými učiteli ze ZŠ Vodičkova a ZŠ Brána jazyků - Uhelný trh. Jsem ráda, že mladí lidé se zajímají o naše novodobé dějiny a budou tak schopné včas vyanalyzovat případné nebezpečí ohrožení demokracie a svobody jednotlivce.

Ve své edukativní práci bude náš spolek Publicum commodum pokračovat i nadále. Zejména v dnešním stavu společnosti to považujeme za nutnost.

Memento z akce

Nelze nikdy zapomenout na ty, kteří za naši republiku a budoucí demokratickou společnost byli mučeni a zavražděni. Je potřeba mít stále na paměti přítomnost touhy části společenských skupin o návrat totalitního ovládání společnosti.

Zvláštní poděkování patří ředitelům a učitelům ze Základní školy Vodičkova a Brána jazyků za jejich skvělý a osvícený přístup a vedení dětí k poznání historie našich novodobých dějin.

Děkujeme všem, kteří se pietního aktu zúčastnili a za rok se těšíme nashledanou.

JUDr. Jaroslava Janderová,
místopředsedkyně Publicum Commodum z.s.
koordinátorka pro II. a III. odboj

 

 

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB OL 3

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB OL 1

 

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB PC 5

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB OL 2

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB PC 3

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB PC 4

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB PC 1

Pietni setkani Pamatnik Peckarna FB PC 2